Roľnícke družstvo Horná Strehová - Brusník v likvidácii